Film: Wat ze u niet verteld hebben

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een film gemaakt over de pijnpunten in de pensioenonderhandelingen. De VCP zat aan tafel bij de pensioenonderhandelingen, die november vorig jaar stukliepen. “Na het stuklopen van de onderhandelingen kwam er veel kritiek op de bonden dat ze te star zouden zijn geweest,” zegt VCP-bestuurslid Ruud Stegers. “Maar door de voorstellen van het kabinet zouden veel mensen erop achteruit zijn gegaan.”

Studenten boos om onvrijwillig vertrek UD

Studenten van de Universiteit Utrecht komen in verweer tegen het noodgedwongen vertrek van hun docent. Ondanks de positieve studentbeoordelingen, moet universitair docent Robbie Voss vertrekken, omdat zijn zoveelste tijdelijke contract afloopt. De studenten laten het er niet bij zitten en organiseren op 23 april een protestmars.

Geef onderwijs in de meest geschikte taal

De discussie over verengelsing op Nederlandse universiteiten moet volgens de VAWO voor een belangrijk deel gezien worden in het licht van het huidige bekostigingssysteem. Universiteiten worden door de overheid voor een groot deel gefinancierd naar rato van het aantal studenten. Maar ondanks de enorme toename aan studenten is het totaal beschikbare bedrag door de jaren heen min of meer gelijk gebleven.

Minder duidelijkheid over contracten PhD’s

Er is meer onduidelijkheid over de voorwaarden waaronder promovendi werken. Dat is de belangrijkste uitkomst van een grootschalig onderzoek naar arbeidsvoorwaarden van PhD-contracten in 2017-2018 door het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Het valt op dat hoewel er in 2018 voor het eerste een daling is te zien in het aantal dubieuze contracten, de vacatures minder transparant zijn geworden.

Van Rijn adviseert overheveling bekostiging naar TU’s

ScienceGuide kwam op de dag van de landelijke onderwijsstaking met verontrustend nieuws over de commissie Van Rijn die als opdracht had, te kijken naar de knelpunten in de bekostiging van bèta en technisch onderwijs. ScienceGuide schrijft nu dat de commissie adviseert tot wel €150 miljoen weg te halen bij andere vakgebieden zoals de geesteswetenschappen.

40.000 demonstranten op het Malieveld

Ruim 40.000 mensen waren afgekomen op de Landelijke Onderwijsstaking in Den Haag. Het was bijzonder dat alle onderwijssectoren gezamenlijk actie voerden voor noodzakelijke investeringen in het onderwijs.