Opinie: Beloon solidariteit

In Groot-Brittannië loont het om lid te zijn van een vakbond. Bij een recente cao-afspraak voor het onderwijs is afgesproken dat vakbondsleden drie maanden eerder hun salarisverhoging krijgen dan de zogenoemde free riders. Ook in Nederland liften niet-vakbondsleden mee met de afspraken die vakbonden maken met werkgevers…

Ontvang je het pensioen waar je recht op hebt?

Zo’n 16-duizend mensen met een ABP-pensioen maken geen gebruik van de premievrije opbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen terwijl zij daar mogelijk wel recht op hebben. Dat blijkt uit een bericht van pensioenfonds ABP zelf.

Minister krijgt groen licht voor verdere bezuinigingen

De VAWO is enorm teleurgesteld dat de Kamer akkoord gaat met de herverdeling van het budget van het hoger onderwijs. Gisteren kreeg de minister groen licht om het bekostigingsplan uit te voeren, wat onder meer inhoudt dat er geld van alfa-, gamma en medische wetenschappen naar bèta en techniek gaat.

Brandbrief WOinActie aan Commissie OCW

Afbreuk van de kwaliteit van onderzoek, minstens tweeduizend ontslagen en een fiks tekort aan professionals in bepaalde beroepen. Daarvoor waarschuwt WOinActie in een brandbrief aan de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. WOinActie doet een dringende oproep niet in te stemmen met de plannen van de minister, maar het onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget voor het hoger onderwijs af te wachten.

Schuiven met geld gaat banen kosten

De VAWO, de vakbond voor de wetenschap, waarschuwt dat er veel banen verloren gaan en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs in het geding is als het ministerie van OCW haar plan doorzet om geld van medische, alfa- en gammastudies over te hevelen naar technische faculteiten.