Aanhef in uitnodiging onjuist

De VAWO heeft onlangs via Totta al haar leden die werkzaam zijn op een universiteit uitgenodigd om mee te werken aan de nieuwe enquête over werkdruk. Helaas blijkt dat de aanhef in de uitnodiging bij sommigen niet goed is gegaan. Wij betreuren dit zeer en bieden hierbij onze excuses aan.

Academie-Kus naar collegevoorzitters VU en UvA

De VAWO Academie-Kus ging dit jaar naar collegevoorzitters Geert ten Dam van de UvA en Mirjam van Praag van de VU. Ze ontvingen de Academie-Kus voor hun openlijke steun aan WOinActie, stevige uitspraken richting minister Van Engelshoven van OCW en omdat ze als enige twee collegevoorzitters meeliepen in de grote demonstratie van afgelopen december.

Nieuwe enquête werkdruk

Met een nieuwe enquête slaan de VAWO en de FNV opnieuw de handen ineen om inzicht te krijgen in hoe hoog de werkdruk op universiteiten is. Deze enquête is het vervolg op het eerste onderzoek over werkdruk die eind 2016 werd gehouden. Daaruit kwam naar voren dat bijna 7 van de 10 werknemers een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaren.

Actiedag voor goed pensioenakkoord

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een landelijke actiedag van de gezamenlijke vakbonden VCP, waar de VAWO onder valt, FNV en CNV.

Demonstreer voor investeringen WO

De VAWO roept haar leden op om te demonstreren tijdens de landelijke onderwijsstaking. De vakbond sluit daarmee aan bij WOinActie die op vrijdag 15 maart ook naar het Malieveld in Den Haag gaat. Ondanks gesprekken, ludieke acties, een demonstratie en opnieuw gesprekken, weigert de minister om te investeren in het WO.

Weinig oog voor werknemers in wetsvoorstel

Er is te weinig oog voor werknemers in het voorstel voor de Wet taal en toegankelijkheid. Dat schrijft de VAWO in een brief aan minister Van Engelshoven van OCW. Volgens de huidige wet moet er een noodzaak zijn om af te wijken van onderwijs in het Nederlands, maar gezien de internationalisering wil de minister de wet aanpassen.