Fusievoorstel ter inzage

Na vele goede gesprekken, eerste kennismakingen met het personeel en productieve projectgroepen, ligt er vanaf vandaag een fusievoorstel ter inzage bij de Kamer van Koophandel voor het samengaan van de VAWO met de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Lucille Mattijssen nieuwe voorzitter PNN

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft met Lucille Mattijssen een nieuwe voorzitter. “Promovendi zijn cruciaal voor het onderzoek en onderwijs aan universiteiten,” vertelt Mattijssen. “Tegelijkertijd bevinden ze zich in een kwetsbare positie: hun doorstroommogelijkheden in de wetenschap zijn beperkt en ze zijn vaak afhankelijk van hun begeleiders.”

En nóg een bezuiniging

Opnieuw kiest het kabinet niet voor onderwijs. Bij de presentatie van de miljoennota bleek dat universiteiten 20 miljoen euro gekort gaan worden in 2020. De VAWO kan niet begrijpen dat er nu voor de vijfde keer op rij op het wetenschappelijk onderwijs (WO) wordt bezuinigd. Wat echter vooral steekt, is dat de onderwijsminister nog altijd volhoudt dat ze in het WO investeert.

LSVb: Gevolgen leenstelsel drukken zwaar op jongeren

De helft van de studenten moet werken om in hun levensonderhoud te voorzien en een kwart van de studenten zelfs om hun studiekosten te kunnen betalen, dat blijkt uit de jaarlijkse beleidsmonitor van het ministerie van Onderwijs die op 12 september uitkwam. Studenten zijn vaker genoodzaakt om meer en meer te werken.

27 september wereldwijde klimaatstaking

Het klimaat verandert. De aarde warmt op en de gevolgen daarvan zijn over de hele wereld merkbaar. De mate waarin verschilt per regio, maar wetenschappers zijn het erover eens dat de mens daarin een belangrijke rol speelt. Desondanks wordt er, alle wetenschappelijke onderzoeken ten spijt, door een handjevol mensen twijfel gezaaid over de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Samen sterk in de wetenschap

Na de eerste openhartige en constructieve gesprekken met de AOb, wordt er momenteel gewerkt aan een verdere invulling van de fusie. Daarbij staan de belangen van onze leden voorop. Zo kunnen we onze leden door samen te gaan met de AOb nog beter vertegenwoordigen aan de cao-tafel. Vanuit de grotere organisatie van de AOb kunnen we mensen ook beter individueel met raad en daad ondersteunen. De voorgenomen fusie stelt ons in ieder geval in staat om voluit te blijven opkomen voor de belangen van iedereen die in de wetenschap werkt.