Aanpassing reglement advies en ondersteuning

16 oktober 2018 – Op de 94ste Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VAWO op dinsdag 13 november 2018 zal het bestuur de ALV het concept reglement advies en ondersteuning leden ter goedkeuring voorleggen als wijziging van het huidige rechtsbijstandsreglement.

Landelijke actieweek WOinActie

17 september 2018 – De doelmatigheidskorting, een bezuiniging van 183 miljoen euro, gaat niet van tafel. Dat heeft minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten. De geplande acties van WOinActie in de week van 24 september gaan daarom wél door.