Wetenschappers doen aangifte bij arbeidsinspectie

Al ruim 200 wetenschappers hebben een aangifteformulier voor de arbeidsinspectie ingevuld. Het is een nieuwe actie van WOinActie. Zij roepen wetenschappers die structureel overwerken op om aangifte te doen. Tot 20 december verzamelt WOinActie de aangiften en zal die daarna collectief bij de arbeidsinspectie indienen.

Manifest tegen experiment beurspromovendi

Geen gelijke beloning, geen wettelijke bescherming, maar wel dezelfde werkzaamheden. Beurspromovendi van de RUG en het UMCG eisen daarom in een manifest stopzetting van het experiment promotiestudent, een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als beurspromovendi werkzaam zijn geweest.

Aanbod lidmaatschap UMC-leden

Wetenschappelijk onderzoek binnen de UMC’s is ontzettend belangrijk en daar hebben wij ons als VAWO altijd hard voor gemaakt. Helaas biedt de AOb als onderwijsbond niet de mogelijkheid om het UMC-personeel te vertegenwoordigen. We hebben daarom gezocht naar een vakbond die aan de cao-tafel deelneemt en waarvan wij denken dat de visies en ideeën het meest aansluiten bij die van de VAWO.

VAWO-leden stemmen massaal voor fusie met AOb

VAWO-leden hebben afgelopen vrijdagavond massaal voor de fusie met de Algemene Onderwijsbond (AOb) gestemd. Van alle uitgebrachte stemmen was 97% voor de fusie en daar is VAWO-voorzitter Roel Pieterman blij mee: “Het voelt als een grote steun in de rug dat zoveel leden laten weten vertrouwen in onze plannen te hebben. We hebben steeds als VAWO-bestuur gezegd: we willen door! Nu zeggen we: we kunnen door!”