11-15 MAART
ACTIEWEEK VOOR INVESTERINGEN WO

Slider

Aanhef in uitnodiging onjuist

De VAWO heeft onlangs via Totta al haar leden die werkzaam zijn op een universiteit uitgenodigd om mee te werken aan de nieuwe enquête over werkdruk. Helaas blijkt dat de aanhef in de uitnodiging bij sommigen niet goed is gegaan. Wij betreuren dit zeer en bieden hierbij onze excuses aan.

Academie-Kus naar collegevoorzitters VU en UvA

De VAWO Academie-Kus ging dit jaar naar collegevoorzitters Geert ten Dam van de UvA en Mirjam van Praag van de VU. Ze ontvingen de Academie-Kus voor hun openlijke steun aan WOinActie, stevige uitspraken richting minister Van Engelshoven van OCW en omdat ze als enige twee collegevoorzitters meeliepen in de grote demonstratie van afgelopen december.

Nieuwe enquête werkdruk

Met een nieuwe enquête slaan de VAWO en de FNV opnieuw de handen ineen om inzicht te krijgen in hoe hoog de werkdruk op universiteiten is. Deze enquête is het vervolg op het eerste onderzoek over werkdruk die eind 2016 werd gehouden. Daaruit kwam naar voren dat bijna 7 van de 10 werknemers een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaren.

Over ons

De VAWO bestaat uit bevlogen bestuursleden, betrokken lokale vertegenwoordigers en enthousiaste bureaumedewerkers die zich sterk maken voor een mooie academische wereld.

We komen op voor de belangen van al het personeel dat werkt in de academische wereld. Met de aanpak van tijdelijke aanstellingen als een belangrijk speerpunten, is de VAWO er voor vaste én voor tijdelijke medewerkers. Maar we maken ons ook sterk voor de kwaliteit van het academisch onderwijs en onderzoek.

Zien wie we zijn?