Slider

Wetenschappers doen aangifte bij arbeidsinspectie

Al ruim 200 wetenschappers hebben een aangifteformulier voor de arbeidsinspectie ingevuld. Het is een nieuwe actie van WOinActie. Zij roepen wetenschappers die structureel overwerken op om aangifte te doen. Tot 20 december verzamelt WOinActie de aangiften en zal die daarna collectief bij de arbeidsinspectie indienen.

Manifest tegen experiment beurspromovendi

Geen gelijke beloning, geen wettelijke bescherming, maar wel dezelfde werkzaamheden. Beurspromovendi van de RUG en het UMCG eisen daarom in een manifest stopzetting van het experiment promotiestudent, een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als beurspromovendi werkzaam zijn geweest.

Aanbod lidmaatschap UMC-leden

Wetenschappelijk onderzoek binnen de UMC’s is ontzettend belangrijk en daar hebben wij ons als VAWO altijd hard voor gemaakt. Helaas biedt de AOb als onderwijsbond niet de mogelijkheid om het UMC-personeel te vertegenwoordigen. We hebben daarom gezocht naar een vakbond die aan de cao-tafel deelneemt en waarvan wij denken dat de visies en ideeën het meest aansluiten bij die van de VAWO.

Over ons

De VAWO bestaat uit bevlogen bestuursleden, betrokken lokale vertegenwoordigers en enthousiaste bureaumedewerkers die zich sterk maken voor een mooie academische wereld.

We komen op voor de belangen van al het personeel dat werkt in de academische wereld. Met de aanpak van tijdelijke aanstellingen als een belangrijk speerpunten, is de VAWO er voor vaste én voor tijdelijke medewerkers. Maar we maken ons ook sterk voor de kwaliteit van het academisch onderwijs en onderzoek.

Zien wie we zijn?